Studijní program Informatika

Na Matfyzu učí odborníci, kteří se účastní výzkumu v mnoha zajímavých oblastech, od moderních počítačových sítí po nejnovější matematické objevy.

V informatice je stále něco nového

Vývoj jen nesledujeme – sami jej aktivně ovlivňujeme prostřednictvím kvalitního výzkumu. V hodinách se dozvíte nejen o technologiích, které se používají dnes, ale také o tom, co se teprve chystá!

Paralelní programování, programování na grafických procesorech, virtuální laboratoř, haptická zařízení pro 3D vstup a hmatový výstup nebo eyetracker. To všechno máme. Můžete programovat roboty nebo si zkusit strojový překlad. A mohli bychom pokračovat...

Podívejte se na vzorové průchody studiem.

Bakalářské studium

Obecná informatika

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Programování a vývoj software

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Systémové programování

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Databáze a web

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Umělá inteligence

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Počítačová grafika, vidění a vývoj her

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Magisterské studium

Databáze a web

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Umělá inteligence

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Počítačová grafika, vidění a vývoj her

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Obecná informatika

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Programování a vývoj software

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Systémové programování

Specializace je určena především studentům se zájmem o důkladné základy informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zároveň specializace připraví na přímé uplatnění v praxi. Specializace dovoluje studentovi zaměřit se na algoritmy, optimalizaci, na jejich teoretické principy a také na diskrétní matematiku.

Neškolíme, vzděláváme

Naši absolventi si nemusejí hledat práci. Naopak, mohou si z nabídek vybrat tu, která je nejvíce zaujme. Také průměrné nástupní platy absolventů Matfyzu jsou nejvyšší ze všech absolventů vysokých škol.

Proč tomu tak je? Naši absolventi umí rychle zvládat nové postupy a přístupy a jsou vysoce ceněni i ve špičkových společnostech jako je Google, IBM nebo Microsoft. Informatika na Matfyzu je už dlouhé roky opakovaně a konzistentně hodnocena jako jeden z nejlepších oborů mezi všemi českými vysokými školami.

Základy
Pro kvalitní vzdělání jsou potřeba solidní základy. Výuka matematiky probíhá na Matfyzu v trochu větším rozsahu, není to však samoúčelné. Důraz klademe na logické myšlení, schopnost odlišit podstatné od nepodstatného a provázání poznatků s praxí.
Souvislosti
Snažíme se, aby naši absolventi znali nejen současné technologie a software, ale aby se také uměli zorientovat v novinkách. Na Matfyzu ze studentů neděláme chodící encyklopedie. Místo toho se snažíme poukazovat na souvislosti tak, aby naši studenti věděli nejen co, ale hlavně proč.
Iniciativa
Podporujeme hledání vlastních řešení, abyste si poradili i v situacích, kdy řešení nevyčtete z učebnice. Naši absolventi se mohou okamžitě uplatnit prakticky na libovolné pracovní pozici v IT.