Studuj matematiku

Nechceme po vás biflování vzorečků a pouček. Studenty učíme vzorce a výsledky sami odvozovat, rozumět jim a umět je používat.

Ještě než začnete

Jste na střední škole a baví vás matematika? Připravujeme pro vás soutěž Náboj nebo Matematický korespondenční seminář. Úspěšným řešitelům semináře mohou být navíc prominuty odborné přijímací zkoušky. Nabízíme také přednášky pro školy a témata SOČ.

Naučíme vás nebát se zdánlivě složitých problémů. Budete si je umět rozložit na jednodušší části, ty postupně zdolat a složit z nich řešení původního problému. Získáte schopnost přesného analytického myšlení a vybrousíte si schopnost logické dedukce.

Prostor pro studenty

Matfyz nabízí řadu možností, jak si rozšířit vzdělání a získat nové zkušenosti.

Začátky
Do studia na Matfyzu vás zasvětí Přípravné soustředění na AlbeřiBeánie. Pro snadnější začátek studia můžete použít Matfyzáckou kuchařku.
Studium
Kromě matematických předmětů si můžete zapsat předměty z jiných oborů vyučovaných na fakultě i celé univerzitě. Vybírat můžete také z bohaté nabídky jazykových kurzů.
Granty
Hned v 1. ročníku se můžete zapojit do řešení Studentských fakultních grantů, a získat tak stipendium až 12 000 Kč. Ve vyšších ročnících pak můžete na řešení svého projektu získat až 300 000 Kč ročně od Grantové agentury UK.
Stáže
Chcete strávit část studia v zahraničí? Krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty můžete vybírat v rámci evropského programu Erasmus+ nebo na základě desítek meziuniverzitních smluv.
Sport
Naše Katedra tělesné výchovy nabízí výběr z řady individuálních i týmových sportů. Zapojit se můžete do některého z oddílů Vysokoškolského sportovního klubu MFF UK.
Studentský život
Volný čas můžete trávit společně v zájmových klubech na kolejích nebo na akcích, které pro vás pořádá Spolek Matfyzák. Prostřednictvím Studentské komory Akademického senátu se můžete přímo spolupodílet na řízení školy.

Naši absolventi jsou úspěšní

Jaroslav Hájek

Jaroslav Hájek Site Reliability Engineer, Google Switzerland GmbH

Při zpětném pohledu na své studium na MFF UK zvláště oceňuji zejména značnou flexibilitu studijních plánů a požadavků a z toho vyplývající svobodu rozhodování o vlastním studiu, která byla pro mnoho mých přátel z jiných fakult a univerzit nedosažitelná. Jsem přesvědčen, že možnost vzít osud do vlastních rukou je výhodou, která předčí jakékoliv konkrétní technické znalosti a schopnosti získané studiem.
Jana Čerbáková

Jana Čerbáková Trader, ČSOB, a.s.

Svět finančních trhů je plný náhodných proměnných a chcete-li jeho chování porozumět a být dobrým obchodníkem, je nemalou výhodou orientace v oblasti statistiky, pravděpodobnosti a matematického modelování.
Michal Beneš

Michal Beneš Quantitative Analyst, Two Sigma Investments, LLC

Ze svých studií na matfyzu rád vzpomínám na své spolužáky. Často se jednalo o velmi zajímavé lidi s mnoha zájmy a rozhledem ve všech možných i nemožných oblastech (od sportu, přes hudbu po různé dobročinné aktivity), osobnosti velmi vzdálené stereotypním představám „nerdů“. Nezapomenutelní jsou též vyučující, kteří většinou vůči studentům zastávají velmi vstřícný přístup a i světové uznávaní odborníci jsou ochotni trávit nezanedbatelný čas diskuzemi se zájemci o příslušný obor.
Michaela Šedová

Michaela Šedová Statistik klinických studií, Novartis, Basilej

Studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na MFF UK mi dalo především solidní teoretický základ, který mi umožňuje hlubší vhled a porozumění aplikacím v biostatistice.
Petr Šimeček

Petr Šimeček Biostatistik / bioinformatik, Ústav molekulární genetiky AV ČR

Díky znalostem z MFF UK a souvisejících zahraničních stáží jsem se dostal k datům z oční kamery, zařízení sledujícího, kam se na papíře díváte. Pomáhal jsem měřit chybu piezoelektrického gyroskopu nebo zpracovávat GPS data pohybu stáda po pastvině.