Učitelské studijní programy

Svět se rychle mění a je tedy těžké předvídat, kudy se informatika či fyzika bude ubírat a jaké otázky vám – učitelům budou žáci klást za dvacet let.

Buďte připravenými učiteli

Na Matfyzu se v rámci studia učitelství setkáte se špičkovými odborníky a solidní základ současného vývoje v jednotlivých programech pro vás bude velmi dobrým odrazovým můstkem k vlastnímu dalšímu vzdělávání. Takže i po dvaceti letech učitelování budete umět nabídnout žákům aktuální informace.

Učitelství a praxe

Katedra didaktiky matematiky, Katedra didaktiky fyzikyKatedra software a výuky informatiky úzce spolupracují s učiteli na školách. Někteří pracovníci sami vyučují na střední nebo základní škole. Máte tedy zaručeno, že vaši vyučující mají představu o školní praxi a v základních didaktických a pedagogických přednáškách nebudete zatěžováni znalostmi mimo školní realitu. Už jako studenti budete mít hodně možností prakticky cvičit své pedagogické a didaktické dovednosti.

Neškolíme, vzděláváme

Pokud chcete být skutečně dobrým učitelem, potřebujete v první řadě velmi dobře ovládat obor, který vyučujete. Ať už si vyberete jakoukoli aprobaci, vždy se setkáte se základní i pokročilou vysokoškolskou matematikou, která vám umožní porozumět obecným principům ve fyzice nebo informatice a povede k hlubšímu porozumění matematice samotné.

Přehled o současných i alternativních trendech pedagogiky je v nabídce programu zaměřeného na vzdělávání samozřejmostí.

Souvislosti
Na Matfyzu z vás neděláme chodící encyklopedii. Nezaručíme vám, že budete znát odpověď na každou otázku zvědavých žáků. Získáte ale dobré základy na vědecké úrovni a to vám dodá nadhled nad učivem základní a střední školy.
Iniciativa
Dobrým učitelem se nestanete přečtením literatury o pedagogice. Pedagogické dovednosti je nutné cvičit prakticky. Kromě povinných praxí na školách vám nabídneme další možnosti, jak vedení a vyučování dětí a dospívajících trénovat.