Učitelské studijní programy

Svět se rychle mění a je tedy těžké předvídat, kudy se bude ubírat a jaké otázky vám – učitelům – budou žáci klást za dvacet let.

Buďte připravenými učiteli

Na Matfyzu se v rámci studia učitelství setkáte se špičkovými odborníky a solidní základ současného vývoje v jednotlivých programech pro vás bude velmi dobrým odrazovým můstkem k vlastnímu dalšímu vzdělávání. Takže i po dvaceti letech učitelování budete umět nabídnout žákům aktuální informace.

Jaké kombinace učitelských programů nabízíme

Na uvedené bakalářské studium vždy navazuje magisterské. Absolvováním bakalářského a navazujícího magisterského studia získá absolvent plnou kvalifikaci učitele střední školy (gymnázia, SPŠ, SOŠ, SOU), vyšší odborné školy i druhého stupně základní školy (ZŠ, nižší stupeň víceletého gymnázia).

Přihlášku je nutno podat na studijní program ve zvolené aprobační kombinaci (například matematika + fyzika nebo fyzika + informatika).

Při studiu se seznámíte s oběma zvolenými obory, jejich didaktikou i se základy pedagogiky a psychologie. Naučíte se, jak vést třídu, připravit vyučovací hodinu, i jak komunikovat s žáky i rodiči. Součástí celého studia jsou i tři pedagogické praxe na střední škole i na druhém stupni základní školy.

Studium učitelství matematiky je možné kombinovat s vybranými programy vyučovanými na Filozofické fakultě UK, Přírodovědecké fakultě UK a Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.

Pořadí programů v kombinaci není náhodné, má význam zejména u mezifakultních studií. První program určuje, na které fakultě bude student imatrikulován, tj. na které fakultě bude administrativně veden.


Kombinace na Matematicko-fyzikální fakultě UK

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání + Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání + Informatika se zaměřením na vzdělávání

Informace pro uchazeče k programu z MFF UK


Kombinace ve spolupráci Matematicko-fyzikální fakulty UK s Filozofickou fakultou UK

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání + Česká jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání + Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Informace pro uchazeče k programu z MFF UK
Informace pro uchazeče k programu z FF UK
Jak si vybrat obor a připravit se na přijímací zkoušky


Kombinace ve spolupráci Přírodovědecké fakulty UK s Matematicko-fyzikální fakultou UK

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání

Informace pro uchazeče k programu z PřF UK
Informace pro uchazeče k programu z MFF UK


Kombinace ve spolupráci Fakulty tělesné výchovy a sportu UK s Matematicko-fyzikální fakultou UK

 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání

Informace pro uchazeče k programu z FTVS UK
Informace pro uchazeče k programu z MFF UK


Neškolíme, vzděláváme

Pokud chcete být skutečně dobrým učitelem, potřebujete v první řadě velmi dobře ovládat obor, který vyučujete. Ať už si vyberete jakoukoli aprobaci, vždy se setkáte se základními i pokročilými principy oboru, kterému se chcete věnovat. To vám umožní získat patřičný nadhled a schopnost rozšiřovat své znalosti po celý život.

Přehled o současných i alternativních trendech pedagogiky je v nabídce programu zaměřeného na vzdělávání samozřejmostí.

Souvislosti
Na Matfyzu z vás neděláme chodící encyklopedii. Nezaručíme vám, že budete znát odpověď na každou otázku zvědavých žáků. Získáte ale dobré základy na vědecké úrovni a to vám dodá nadhled nad učivem základní a střední školy.
Iniciativa
Dobrým učitelem se nestanete přečtením literatury o pedagogice. Pedagogické dovednosti je nutné cvičit prakticky. Kromě povinných praxí na školách vám nabídneme další možnosti, jak vedení a vyučování dětí a dospívajících trénovat.
Praxe
Katedra didaktiky matematiky, Katedra didaktiky fyzikyKatedra software a výuky informatiky úzce spolupracují s učiteli na školách. Někteří pracovníci sami vyučují na střední nebo základní škole. Máte tedy zaručeno, že vaši vyučující mají představu o školní praxi a v základních didaktických a pedagogických přednáškách nebudete zatěžováni znalostmi mimo školní realitu. Už jako studenti budete mít hodně možností prakticky cvičit své pedagogické a didaktické dovednosti.