Studijní program Fyzika

Chcete zkoumat Higgsův boson, objevit nový vysokoteplotní supravodič či vyvíjet nejmodernější přístroje pro diagnostiku a léčení zhoubných nádorů?

Děláme nové věci

U nás fyziku učí odborníci, kteří zároveň provádí špičkový fyzikální výzkum v mnoha oblastech. Dozvíte se nejen o technologiích a materiálech, které dnes používáte, ale také o věcech, které byly právě objeveny. Během studia se můžete zapojit do řady fascinujících výzkumů.

Matfyz je skutečně výzkumnou fakultou. Naši studenti spolupracují na zajímavých českých i mezinárodních projektech a své výsledky prezentují na vědeckých konferencích u nás i v zahraničí.

Neškolíme, vzděláváme

Fyzikální pohled na svět se postupně vyvíjí. S dobrou znalostí matematiky budete vědět, jak těmto změnám používané metody a teorie přizpůsobit.

Důkladné matematické znalosti a schopnost jejich použití v praxi jsou u zaměstnavatelů velice žádané. I proto je nezaměstnanost pro naše absolventy prakticky neznámý pojem. Fyzici z Matfyzu dostávají pravidelně nejvyšší hodnocení vědeckého výzkumu v rámci celé ČR a naši absolventi se úspěšně uplatňují v praxi.

Základy
Pro kvalitní vzdělání jsou potřeba solidní základy. Fyzikální teorie se nemění skokem, proto není rozhodně ztrátou času naučit se nejprve velmi dobře newtonovskou fyziku a teprve později Einsteinovu obecnou teorii relativity.
Souvislosti
Na Matfyzu z vás neděláme chodící encyklopedii fyziky. Místo toho poukážeme na souvislosti tak, abyste věděli nejen co, ale hlavně proč. Možná se nedozvíte, jaké jsou konkrétní hodnoty všelijakých konstant z fyzikálních tabulek, zato budete mít představu o tom, jakou úlohu hrají ve fyzikálních teoriích, a které z nich jsou skutečně důležité.
Iniciativa
Neučíme řešit úlohy předem vysvětleným způsobem. Budeme vás podporovat v hledání vlastních řešení, abyste si poradili i v situacích, kdy problémy nejsou na zkoušku a řešení nevyčtete z učebnice.