Studuj informatiku

Na Matfyzu učíme informatiku už víc než 50 let, není to pro nás jen módní vlna jako na některých jiných školách. Co děláme pro to, aby se vám u nás dobře studovalo?

Ještě než začnete

Začátky jsou vždy těžké. Pomáháme proto našim studentům ještě dřív, než k nám vůbec nastoupí. Nevěříte? Pak navštivte akci Jeden den s informatikou a matematikou, čekají vás tam užitečné rady a tipy. Nezapomeňte také na Den otevřených dveří, kde se dozvíte praktické informace o studiu na Matfyzu.

Že jste ještě nikdy neprogramovali? Žádný strach, všechno důležité vás naučíme od úplných základů.

Praktikum z programování pro začátečníky je vynikajícím cvičením pro ty, kteří nemají s programováním zkušenosti. Na cvičeních je klid na samostatnou práci, vyučující všechny obchází a velmi dobře a příjemně vysvětluje, co je potřeba.

Prostor pro studenty

Windows? Linux? Databáze? Počítačové sítě? Nebo hry? Každý z našich studijních oborů má kromě společného základu prostor pro předměty, které si vybíráte sami. Ve vyšších ročnících je základních povinných předmětů méně a méně, takže pro výběr dle vlastního zájmu máte čím dál tím více prostoru.

Začátky
Do studia na Matfyzu vás zasvětí Přípravné soustředění na AlbeřiBeánie. Pro snadnější začátek studia můžete použít Matfyzáckou kuchařku.
Studium
Kromě informatických předmětů si můžete zapsat předměty z jiných oborů vyučovaných na fakultě i celé univerzitě. Vybírat můžete také z bohaté nabídky jazykových kurzů.
Granty
Hned v 1. ročníku se můžete zapojit do řešení Studentských fakultních grantů, a získat tak stipendium až 12 000 Kč. Ve vyšších ročnících pak můžete na řešení svého projektu získat až 300 000 Kč ročně od Grantové agentury UK.
Stáže
Chcete strávit část studia v zahraničí? Krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty můžete vybírat v rámci evropského programu Erasmus+ nebo na základě desítek meziuniverzitních smluv. Díky spolupráci s nadačním fondem Starlift se můžete dostat i do Sillicon Valley.
Sport
Naše Katedra tělesné výchovy nabízí výběr z řady individuálních i týmových sportů. Zapojit se můžete do některého z oddílů Vysokoškolského sportovního klubu MFF UK.
Studentský život
Volný čas můžete trávit společně v zájmových klubech na kolejích nebo na akcích, které pro vás pořádá Spolek Matfyzák. Prostřednictvím Studentské komory Akademického senátu se můžete přímo spolupodílet na řízení školy.

Naši absolventi jsou úspěšní

Michal Šrajer

Michal Šrajer Chief Happiness Officer, stestivpraci.cz

Jsem rád, že jsem si pro vysokoškolská studia vybral právě MFF UK. Nebyla to vždy procházka růžovým sadem, ale když se na své studium dívám s odstupem, jsem opravdu rád, že jsem si vším poctivě prošel. A to včetně předmětů, které se tehdy zdály od informatiky hodně vzdálené (jako třeba věhlasná matematická analýza). Právě ty mi ale daly tolik potřebné a stabilní základy v logickém myšlení, schopnosti abstrakce i v řešení složitých problémů.
Jakub Břečka

Jakub Břečka Software Engineer, Apple

Na Matfyzu si nejvíc vážím toho, že vyžaduje porozumění a chápání technologií, ale zároveň že dá člověku velice dobrý všeobecný přehled. Takže Matfyzák se pak umí rychle naučit novou technologii nebo programovací jazyk, což je dnes velice užitečná schopnost. Vidím to i u sebe, protože jsem za svoji dosavadní kariéru již několikrát výrazně změnil zaměření a nikdy jsem s tím neměl problém.
Evelina Gabašová

Evelina Gabašová R/F# programátorka

S odstupem oceňuji na studiu informatiky na Matfyzu nejvíce poctivé základy nejen v informatice a programování, ale i v matematice. Tyto základy mi například pomohly dostat se bez problémů na roční magisterské studium strojového učení na University College London, jedné z nejlepších britských univerzit.
Jakub Jermář

Jakub Jermář Software Engineer, Avast

Matfyz mi dal vědomosti i zkušenosti, naučil mě systematickému přístupu a analytickému myšlení. Některé předměty je těžké zvládnout metodou start–cíl, obzvlášť pokud člověk není vyloženě studijní typ a má i jiné zájmy. Matfyz jsem si vybral, protože jsem chtěl proniknout do tajů systémového softwaru, a zpětně hodnotím svou volbu jako výbornou. Zvlášť oceňuji předmět Softwarový projekt, ve kterém studenti pracují v malém týmu a vytvářejí zajímavá technická díla, někdy až epických rozměrů.
Jaroslav Gergič

Jaroslav Gergič Vice President of Engineering, GoodData

Za největší hodnotu Matfyzu považuji to, že výuka stojí na hlubokých matematických základech. Díky tomu znalosti a dovednosti získané v průběhu studia nezastarávají zdaleka tak rychle jako znalosti získané na „praktičtěji“ zaměřených školách. Tento aspekt je důležitý zejména v oblasti IT, která se vyvíjí překotným tempem a povrchní znalosti konkrétních systémů a implementací zastarávají v horizontu několika měsíců.
Stanislav Kozina

Stanislav Kozina Software Developer, Oracle

Zabývat se pouze nejnovějšími trendy nemá smysl, protože ty se neustále mění. Matfyz místo toho učí, jak věci fungují, od matematiky přes teorii programovacích jazyků až po možnosti operačních systémů a hardware, a učí to sakra dobře. Je velice málo škol, které dokážou tak dobře vybrat a zvolit vše, na co se lze spolehnout a co nebude za tři roky zastaralé. Je toho hodně, je to občas náročné, ale stojí to za to.