Studuj fyziku

Podílejte se na pokroku v nejmodernějších teoretických a experimentálních odvětvích! Děláme všechno pro to, aby se vám u nás dobře studovalo.

Ještě než začnete

Možná už znáte naše akce pro středoškoláky – FYKOS, Kroužek Fyziky nebo Interaktivní fyzikální laboratořFyzweb. Úspěšným řešitelům semináře mohou být navíc prominuty odborné přijímací zkoušky.

Své budoucí spolužáky a učitele můžete poznat na našich táborech – Letní a zimní škole matematiky a fyzikyLetním soustředění mladých matematiků a fyziků. Nabízíme také přednášky pro školy a témata SOČ.

K úspěšnému startu na Matfyzu musíte být dobří v matematice. Své matematické dovednosti si můžete zlepšit v přípravném kurzu.

Učitelé a starší spolužáci vám budou pomáhat po celou dobu bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia. Je jen na vás, jak daleko se ve studiu fyziky na Matfyzu dostanete. Právě u fyziků je nejvyšší procento těch, kdo pokračují i v doktorském studiu.

Prostor pro studenty

Experimentální práce, nebo teoretické výpočty? Co hledání nových materiálů, pátrání po nových částicích v~urychlovačích, sledování zemětřesení, zkoumání vesmíru?

Během prvních 2 let projdete všechny důležité oblasti fyziky. Pak si určíte svoji budoucí specializaci.

Začátky
Do studia na Matfyzu vás zasvětí Přípravné soustředění na AlbeřiBeánie. Pro snadnější začátek studia můžete použít Matfyzáckou kuchařku.
Studium
Kromě fyzikálních předmětů si můžete zapsat předměty z jiných programů vyučovaných na fakultě i celé univerzitě. Vybírat můžete také z bohaté nabídky jazykových kurzů.
Granty
Hned v 1. ročníku se můžete zapojit do řešení Studentských fakultních grantů, a získat tak stipendium až 12 000 Kč. Ve vyšších ročnících pak můžete na řešení svého projektu získat až 300 000 Kč ročně od Grantové agentury UK.
Stáže
Chcete strávit část studia v zahraničí? Krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty můžete vybírat v rámci evropského programu Erasmus+ nebo na základě desítek meziuniverzitních smluv.
Sport
Naše Katedra tělesné výchovy nabízí výběr z řady individuálních i týmových sportů. Zapojit se můžete do některého z oddílů Vysokoškolského sportovního klubu MFF UK.
Studentský život
Volný čas můžete trávit společně v zájmových klubech na kolejích nebo na akcích, které pro vás pořádá Spolek Matfyzák. Prostřednictvím Studentské komory Akademického senátu se můžete přímo spolupodílet na řízení školy.

Naši absolventi jsou úspěšní

Michal Žák

Michal Žák Redaktor počasí, Česká televize

Matfyz mi dal především hodně do života. Hodně znalostí, vědomostí, zkušeností. Naučil mě analytickému myšlení, které využívám nejen v práci, ale i v běžném životě. Člověk díky tomu začne nad věcmi mnohem víc přemýšlet, snaží se dělat závěr na základě faktů a ne na základě nějakých dogmat. Matfyz jsem si vybral kvůli meteorologii, protože právě tady se studuje do největší hloubky. Volba to byla víc než dobrá – dala mi výborný základ, který jsem následně využil a stále využívám v práci, ať už na pozici odborného asistenta MFF UK, tak i jako redaktora počasí v České televizi.
Radovan Černý

Radovan Černý Professeur Associé, Université de Genève

Kdybych měl zhodnotit v čem mi studium na MFF UK prospělo v mém uplatnění v zahraničí, tak je to určitě kvalita výuky. V mém případě fyziky pevných látek. Je dána kvalitou učitelů na MFF UK, ale v mé době také časem, který bylo zvykem studiím věnovat. Fyzika je obor, který se nedá naučit nazpaměť. Musí se mu porozumět, a to chce svůj čas. Ale vyplatí se si ho najít.
Martin Dienstbier

Martin Dienstbier Research fellow, Dunn School of Pathology, University of Oxford

Studium fyziky na Matfyzu mě výborně připravilo pro další kariéru ve vědecké oblasti a umožnilo dále rozvíjet zájmy i v jiném oboru, než který jsem původně studoval. Kromě vlastních odborných znalostí jsem si osvojil zejména určité způsoby kritického uvažování a řešení problémů, na kterých mohu dodnes stavět. Logické myšlení, matematická a počítačová gramotnost, které jsou na Matfyzu samozřejmostí, často představují v jiném prostředí značnou kompetitivní výhodu
Radmila Brožková

Radmila Brožková Vedoucí Oddělení numerických předpovědí počasí, ČHMÚ

Kromě odborných základů mi Matfyz poskytnul způsob myšlení a nazírání na problémy a jejich řešení.
Karel Veselý

Karel Veselý Ředitel pražské kanceláře oddělení poradenských služeb pro pojišťovnictví, Deloitte

Matfyz mě naučil přemýšlet do větší hloubky a dívat se na věci zcela jiným způsobem. Výrazně mě motivovalo, že jsem měl na Matfyzu kolem sebe stále chytré lidi, ať to byli přednášející nebo studenti. Teoretická fyzika mě navíc skutečně bavila a zaujala; chtěl jsem pochopit, jak funguje svět okolo nás. Tahle touha, jakási stopa zvídavého dítěte a později studenta, ve mně doufám už zůstane.