Přihlášení ke studiu matematiky

Chceš se stát studentem matematiky na Matfyzu? Pak si pozorně přečti všechny náležitosti přijímacího řízení. Ale neboj, pomůžeme ti s tím.

Jak úspěšně k nám

Jednoduchý průvodce přijímacím řízením ti ulehčí první kroky. Nezapomeň si také zkontrolovat termíny a podmínky přijímacího řízení...

Termín odevzdání přihlášek ke studiu bakalářských programů pro akademický rok 2024/2025 je 31. 3. 2024.
Detailní informace o termínech a podmínkách přijímacího řízení najdeš na webu MFF UK

Náležitosti přihlášky

Přihláška se podává elektronicky, pro každý zvolený studijní program musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou. Přihlášenému uchazeči je vygenerováno ID číslo; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.

Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek. Jako specifický symbol se uvádí vygenerované ID číslo přihlášky.

Adresa
Matematicko–fyzikální fakulta UK
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
Kontaktní osoba
Andrea Kadlecová
andrea.kadlecova@matfyz.cuni.cz
(+420) 951 551 262