Studium učitelství informatiky

Katedra softwaru a výuky informatiky

Webové stránky katedry: ksvi.mff.cuni.cz

Detailní informace o přijímacím řízení najdete na webu MFF UK.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu bakalářských programů je 31. 3. 2024.