Studuj učitelství

Začněte s námi úspěšnou kariéru učitele matematiky, fyziky, informatiky či deskriptivní geometrie. Získané dovednosti můžete uplatnit v jiných oblastech.

Ještě než začnete

Možná už jste se s Matfyzem setkali prostřednictvím našich akcí pro středoškoláky jako jsou FYKOS, Matematický korespondenční seminář nebo Korespondenční seminář z programování.

Své budoucí spolužáky a učitele můžete poznat také na našich táborech – Letní a zimní škole matematiky a fyziky nebo Letním soustředění mladých matematiků a fyziků.

Učitelé a starší spolužáci vám budou pomáhat po celou dobu studia. Při studiu učitelství se můžete těšit na osobní a individuální přístup vyučujících. Během studia máte díky volitelným předmětům možnost profilovat se podle svého zájmu.

Prostor pro studenty

Váháte, zda se více věnovat oboru, který budete vyučovat, nebo se zaměřit na rozvíjení dovedností práce s lidmi? Chcete vědět víc třeba o astronomii, elektronice, historii matematiky, architektuře, umělé inteligenci nebo multimediálním vzdělávání? Chcete chodit na exkurze do škol a setkávat se s odborníky z oboru pedagogiky a psychologie? U nás je výuka uspořádána tak, abyste si mohli vybrat!

Začátky
Do studia na Matfyzu vás zasvětí Přípravné soustředění na AlbeřiBeánie. Pro snadnější začátek studia můžete použít Matfyzáckou kuchařku.
Studium
Kromě základních předmětů si můžete zapsat předměty z jiných oborů vyučovaných na fakultě i celé univerzitě. Vybírat můžete také z bohaté nabídky jazykových kurzů.
Kombinace
Studium učitelství matematiky je možné kombinovat s dalším oborem vyučovaným na Filozofické fakultě UK. V nabídce dvouoborového studia jsou anglistika a amerikanistika, český jazyk a literatura, filozofie, francouzská filologie, hispanistika, latinský jazyk a literatura a německý jazyk a literatura. U těchto kombinací je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených pro odpovídající obor Filozofickou fakultou UK.
Stáže
Chcete strávit část studia v zahraničí? Krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty můžete vybírat v rámci evropského programu Erasmus+ nebo na základě desítek meziuniverzitních smluv.
Sport
Naše Katedra tělesné výchovy nabízí výběr z řady individuálních i týmových sportů. Zapojit se můžete do některého z oddílů Vysokoškolského sportovního klubu MFF UK.
Studentský život
Volný čas můžete trávit společně v zájmových klubech na kolejích nebo na akcích, které pro vás pořádá Spolek Matfyzák. Prostřednictvím Studentské komory Akademického senátu se můžete přímo spolupodílet na řízení školy.

Naši absolventi jsou úspěšní

Štěpánka Baierlová

Štěpánka Baierlová Učitelka matematiky, informatiky a robotiky, Labyrinth Brno

Na svou Alma mater nedám dopustit, nejen, že mi dala potřebné vzdělávání pro mou celoživotní práci, ale každoročně se na Škole učitelů informatiky v Lipnici nad Sázavou potkávám s řadou vyučujících z informatické sekce MFF UK a opětovně si zažívám, jaké to je být studentkou Matfyzu. A musím říci, že skvělé. :-)
Kateřina Fišerová

Kateřina Fišerová Učitelka matematiky, Gymnázium PORG

Matfyz mě naučil pečlivosti, exaktnosti vyjadřování, schopnosti abstrakce a vytrvalosti při řešení problémů. Vděčná jsem také za možnost studia různých cizích jazyků, zejména angličtiny od příslušně vzdělaných rodilých mluvčích.
Jan Koupil

Jan Koupil Učitel, Gymnázium Pardubice, Dašická

Studium na MFF UK mi dalo kompletní odborný základ pro kariéru fyzikáře, ať už se jedná o porozumění „odborné“ fyzice, příklady jejích aplikací v technice, ukázky řady demonstračních experimentů včetně možnosti si na ně sáhnout a tvořit vlastní, ale i vynikající příklady pedagogů, kteří nejen „odučí látku“, ale jsou pro svou práci nadšení a dovedou motivovat i studenty.
Jana Bittnerová

Jana Bittnerová Programová manažerka, Science centrum iQLANDIA, Liberec

Matfyz mi umožnil rozšířit si obzory ve fyzice a v matematice, ale hlavně jsem díky studiu na této škole poznala spoustu kvalitních lidí jak z řad studentů, tak mezi vyučujícími. Lidé na Matfyzu na mne zapůsobili svými znalostmi, ale ovlivnili mě také lidsky svou otevřeností a nadšením pro svou výzkumnou i pedagogickou práci.
Stanislav Panoš

Stanislav Panoš Odborný asistent, předseda Českého výboru Turnaje mladých fyziků

Studium matematiky a fyziky na MFF mě výborně připravilo pro mou současnou profesi odborného asistenta na vysoké škole. Kromě odborných znalostí jsem se zde naučil dívat se na věci kolem sebe s odstupem a v širších souvislostech, hledat příčiny procesů, nejen pouze následky. Díky přátelské atmosféře mezi profesory a studenty jsem pochopil, že hlupákem není ten, kdo se ptá, ale ten, kdo se nezeptá a zbytek života tráví v nevědomosti.
Václav Blažek

Václav Blažek Profesor pro obor indoevropská srovnávací jazykověda, Filozofická fakulta MU

Nepoznal jsem jiné školské či pracovní prostředí, kde by byla tak vysoká hustota výskytu lidí nadprůměrně inteligentních, obdařených autonomním myšlením, a to jak mezi pedagogy, tak mezi studenty. Byv spíše v roli okouzleného pozorovatele, stále mě těší, že mohu prohlásit: Byl jsem při tom!