Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Webové stránky katedry: ktiml.mff.cuni.cz

Detailní informace o přijímacím řízení najdete na webu MFF UK.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu bakalářských programů je 31. 3. 2023.