Kabinet výuky obecné fyziky

Webové stránky kabinetu: mff.cuni.cz/cs/kvof

Detailní informace o přijímacím řízení najdete na webu MFF UK.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu bakalářských programů je 31. 3. 2024.