Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Webové stránky katedry: physics.mff.cuni.cz/kfpp

Detailní informace o přijímacím řízení najdete na webu MFF UK.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu bakalářských programů je 31. 3. 2024.