Naši absolventi jsou úspěšní

Nechceme si přisvojovat cizí zásluhy a proto vám nebudeme tvrdit, že úspěchy našich absolventů jsou naším dílem. Ti se o ně zasloužili především sami. Ale možná by vás zajímalo, co někteří z nich říkají s odstupem o studiu na Matfyzu.

Mimochodem, celá řada úspěšných společností byla založena právě absolventy Matfyzu a hrdě se k tomuto odkazu hlásí. Za všechny jmenujme tyto: Fio banka, RSJ algorithmic trading, Inmite

Jakub Břečka

Jakub Břečka (Software Engineer, Apple)

Na Matfyzu si nejvíc vážím toho, že vyžaduje porozumění a chápání technologií, ale zároveň že dá člověku velice dobrý všeobecný přehled. Takže Matfyzák se pak umí rychle naučit novou technologii nebo programovací jazyk, což je dnes velice užitečná schopnost. Vidím to i u sebe, protože jsem za svoji dosavadní kariéru již několikrát výrazně změnil zaměření a nikdy jsem s tím neměl problém.
Když mě z Matfyzu vyhodili, protože jsem ani na druhý zápis neudělal Matematickou analýzu a Lineární algebru, šel jsem na rok dělat řadového programátora v PHP. Tam jsem si teprve uvědomil, jak málo věcem rozumím a jak moc by se mi hodilo znát technologie opravdu do hloubky. A tak jsem se na Matfyz zase vrátil, ale tentokrát jsem moc dobře věděl, proč chci zrovna tuhle školu studovat.
Vždycky jsem se snažil umět všechno, což samozřejmě nejde, ale lze získat velice široký přehled, znát tucet programovacích jazyků a umět pracovat s desítkami různých technologií na různých platformách a architekturách. Nevím, jestli je to dobrý přístup nebo ne, ale když se k tomu přihodí pár let zkušeností v praxi (což není dneska problém zvládnout při škole) a několik oblastí, kterým člověk rozumí opravdu do hloubky, tak s uplatněním není nejmenší problém. O tom svědčí i to, že mě nedávno zaměstnal Apple v Kalifornii, kam bych se určitě bez Matfyzu nedostal.
Evelina Gabašová

Evelina Gabašová (PhD studentka, Cambridge University)

S odstupem oceňuji na studiu informatiky na Matfyzu nejvíce poctivé základy nejen v informatice a programování, ale i v matematice. Tyto základy mi například pomohly dostat se bez problémů na roční magisterské studium strojového učení na University College London, jedné z nejlepších britských univerzit. Na tento obor přijali ze 70 přihlášených pouze osm studentů, většina uchazečů byla odmítnuta z důvodů nedostatečných znalostí matematiky. Tento obor umělé inteligence se pohybuje na pomezí statistiky a informatiky. Studenti jen s matematickým vzděláním naopak měli problémy s implementací efektivních algoritmů. Matfyz mi dal dobré základy v obou oborech.
Když porovnám studium na Matfyzu se studiem ve Velké Británii, musím ocenit hlavně uvolněnou a neformální atmosféru, která na Matfyzu vládne. Osobně si myslím, že Matfyz je nejlepší místo kde studovat informatiku v České republice. Dobré základy získané na Matfyzu mi zároveň pomohly při přijímacích pohovorech na doktorské studium bioinformatiky na univerzitě v Cambridge. Vedoucí mého doktorského studia má o informatice na Matfyzu vysoké mínění.
Jsem ráda, že informatika na Matfyzu není redukována na výuku programování. Matfyz mi poskytl dostatečný přehled v různých oblastech informatiky, a tím mi pomohl najít obor, kterému se chci věnovat.
Jaroslav Gergič

Jaroslav Gergič (Vice President of Engineering, GoodData)

Za největší hodnotu Matfyzu považuji to, že výuka stojí na hlubokých matematických základech. Díky tomu znalosti a dovednosti získané v průběhu studia nezastarávají zdaleka tak rychle jako znalosti získané na ‚praktičtěji‘ zaměřených školách. Tento aspekt je důležitý zejména v oblasti IT, která se vyvíjí překotným tempem a povrchní znalosti konkrétních systémů a implementací zastarávají v horizontu několika měsíců.
Student Matfyzu má příležitost naučit se schopnostem abstrakce, generalizace a matematického uvažování, které jsou dle mého názoru klíčové a nezbytné pro úspěšný návrh jakýchkoliv složitějších systémů.
V souvislosti s výše zmíněným považuji paradoxně za největší slabinu Matfyzu právě pedagogický přístup k budování oněch matematických základů: Když jsem v prvních ročnících školy bojoval s analýzou, algebrou a dalšími povinnými předměty, ani ve snu by mě nenapadlo, že o téměř 15 let později budu v rámci zaměstnání pravidelně docházet na katedru algebry, právě z důvodu nutnosti položení matematických základů pod náš softwarový systém, a navíc, že mě algebra bude opravdu bavit a otevírat mi oči.
Mně osobně při studiu hodně prospělo to, že již od druhého semestru jsem na částečný úvazek pracoval. Řešení praktických problémů mi poskytlo protipól k teoretickému studiu na Matfyzu a umožnilo mi včas rozpoznat užitečnost některých teoretických témat, takže jsem se jim náležitě věnoval. Nezastírám, že to bylo náročné a občas vyčerpávající, ale přesto si myslím, že spojení práce a školy bylo v konečném důsledku přínosné.
Jakub Jermář

Jakub Jermář (Software Engineer, Avast)

Matfyz mi dal vědomosti i zkušenosti, naučil mě systematickému přístupu k věci a analytickému myšlení, díky čemuž dokážu řešit i velmi obtížné úkoly. Matfyz mi vzal poměrně mnoho nervů a času, protože studium na něm je dost náročné a některé předměty je těžké zvládnout metodou start – cíl, obzvlášť pokud člověk vyloženě není studijní typ a má i jiné zájmy.
Jako pražákovi mi přišlo, že z pohledu vlastního studia je výhodnější bydlet na koleji, protože, jak známo, víc hlav víc ví a neustálá přítomnost jiných studentů vytváří příhodné studijní prostředí.
Matfyz jsem si kdysi vybral, protože jsem chtěl proniknout do tajů systémového softwaru, a zpětně mohu svou volbu prohlásit za výbornou. Zvlášť bych chtěl zapět ódu na předmět Softwarový projekt, ve kterém studenti pracují po delší dobu v malém týmu a svými silami vytvářejí leckdy zajímavá technická díla, někdy až epických rozměrů.
Jan Kára

Jan Kára (Linux Kernel Developer, SUSE)

Na MFF jsem nastoupil v roce 1998 a strávil na ní pěkných 9 let na magisterském a později doktorandském studiu. Při studiu jsem vždycky oceňoval jak vstřícný přístup pedagogů, kteří mě vždy brali jako partnera, tak dobré vztahy mezi studenty navzájem. Hodně zábavy jsem si pak užil při organizování akcí pro středoškolské studenty, jako jsou různé letní školy, olympiády, či semináře.
Zajímavé byly i zahraničních pobyty a účast na mezinárodních konferencích, které mi MFF umožnila už na magisterském studiu a ve vrchovaté míře pak během doktorského studia.
Po ukončení studia jsem se rozhodl pro práci ve firmě SUSE jako vývojář linuxového jádra. Ačkoliv jsem studoval teoretický obor (odpovídající dnešnímu oboru Diskrétní modely a algoritmy), studium na MFF mně hodně přineslo i pro mé nynější zaměstnání. Nejcennější věcí, kterou jsem se naučil, je schopnost přesného logického myšlení a analýzy problému.
Dalším velkým přínosem je pro mě rozhled získaný na mezinárodních pobytech. Nakonec nemůžu opomenout ani dobré znalosti v algoritmizaci nebo matematice, které mi často ušetří čas při řešení problémů.
Takže pokud bych měl své studium shrnout, MFF mě dala do života skutečně hodně.
Stanislav Kozina

Stanislav Kozina (Software Developer, Oracle)

V naší zemi je mnoho zajímavých škol, kde lze studovat informatiku. Některé školy mají krásné nové budovy, moderní laboratoře a nové vybavení učeben. Vyučují se na nich nejmodernější programovací jazyky a nástroje, poslední produkty světových firem. Matfyz mezi ně naštěstí nepatří, zvenku nevypadá tak "krásně" jako ostatní školy.
Moderní technologie dnešního IT světa jsou dynamické programovací jazyky, internetové aplikace, verzovací systémy a distribuované aplikace. Většina používaných nástrojů není ani 10 let starých, a už je nahrazují nové. V čem jsou ale lepší? Jazyk Smalltalk (1980) byl dynamický, pro síť se stále používá Ethernet (1975), verzovací systémy také nejsou nic nového (SCCS 1972) a distribuovaný tu už byl dokonce i celý operační systém (Plan 9 v 80. letech).
Zabývat se pouze nejnovějšími trendy nemá smysl, protože ty se neustále mění. Matfyz místo toho učí, jak věci fungují, od matematiky přes teorii programovacích jazyků až po možnosti operačních systémů a hardware, a učí to sakra dobře. Je velice málo škol, které dokážou tak dobře vybrat a zvolit vše, na co se lze spolehnout a co nebude za tři roky zastaralé. Je toho hodně, je to občas náročné, ale stojí to za to.
V mém zaměstnání vyvíjíme operační systém starý 25 let, který po celou dobu nabízí funkce, jaké nemají jinde obdoby. Ani na Matfyzu není možné naučit se "všechno", ale díky kvalitním základům pro mne bylo snadné naučit se pro ten náš Solaris pracovat. A není náhoda, že Matfyzáci u nás tvoří víc jak půlku týmu ...
Matej Marko

Matej Marko (Junior AI Programmer, Warhorse Studios)

Ešte rok a pol pred koncom strednej školy som mal len veľmi nejasnú predstavu o tom, na akú vysokú školu zamierim. Isté bolo iba to, že to bude štúdium s technickým zameraním. Ja sám som dúfal v navrhovanie spaľovacích motorov, ale to bol skôr len detský sen ako skutočná ambícia. Nakoniec som skončil na Matfyze a túto voľbu som nikdy neoľutoval. S vysokou pravdepodobnosťou by som sa tak rozhodol opäť.
Viacerí ľudia predpovedali, že štúdium bude ťažké. S vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že jednoduché naozaj nebolo. Na druhej strane, s trochou odhodlania, chuti a snahy sa to dá zvládnuť. Bakalárske štúdium poskytuje veľmi dobrý všeobecný základ pre ďalšie pokračovanie, či už na Matfyze, inej univerzite alebo v praxi, mimo akademickú sféru. Dôraz sa pritom kladie na pochopenie princípov a nie na encyklopedické vedomosti.
Mnohí študenti úplne neobľubujú niektoré teoretické predmety. Ja sa skôr držím filozofie, že nikdy neviem, kedy sa mi môže hodiť niečo, čo som sa raz naučil. Magisterské štúdium je už značne príjemnejšie vďaka možnosti vyberať si predmety v oveľa väčšej miere ako je tomu na bakalárovi.
Mne osobne pomohol Matfyz znovu nájsť záľubu v počítačových hrách. Nie ako hráč, ale z druhej strany ako tvorca-programátor. V rámci štúdia som sa podieľal na vývoji hry Motordead a to mi otvorilo dvere k mojej práci vo Warhorse Studios. Osud mi tak pripravil odplatu za slová, ktoré som kedysi v rozčúlení nad nejakou hrou povedal: Toto nie je možné! Keby som ja robil hry, tak sa toto nemôže stať!
Jan Rouš

Jan Rouš (Site Reliability Engineer, Google)

Když mám zhodnotit svá studia na MFF, jsem poněkud na rozpacích, jak o nich promluvit, protože si v první řadě vzpomínám na dramatické situace, kdy jsem na poslední chvíli doháněl nějaké zápočty nebo zkoušky a snažil se projít s odřenýma ušima do dalšího ročníku. Tak jako mnohým mým spolužákům na informatice, již brzy v průběhu studia se mi podařilo najít si práci v oboru na částečný úvazek, což mělo za následek mimo jiné také to, že jsem musel svůj čas dělit mezi zaměstnání a školu a ne vždy to na studia mělo ideální dopad.
Přesto si myslím, že to bylo smysluplné dělení času. Zatímco nezbytná praxe mě učila, jaké to je dělat softwarového inženýra, designovat, psát a především udržovat softwarové projekty, škola mi nejprve poskytla potřebné znalosti, abych vůbec mohl s takovou prací začít. V pozdějších letech jsem ji považoval za příjemné vědecké zázemí, prostředí, kde se probírala zajímavá témata, kde se zkoumaly základní kameny oboru a teorie, která tomu všemu dodávala hlubší smysl a zaměstnávala mou mysl.
Matfyz je skvělou školou především díky tomu, že poskytuje velice pestrou paletu oborů a přednášek, počínaje věcmi praktickými jako třeba sítě, databáze, Unix, pokračuje pak věcmi více teoretickými jako třeba umělá inteligence, výpočetní složitost, je zde spousta vyložených perliček a zajímavých mezioborů, jako třeba počítačová lingvistika, případně spousta ryze matematických přednášek (kryptografie, teorie čísel). Z toho si každý student může namíchat koktejl podle své libosti. Nutnou porci matematiky oceňuji, neboť to byla nejvíc dobrodružná část celého studia. Jednak tím, že některé zkoušky byly opravdu těžké, ale především kvůli těm momentům prozření, kdy jsem něco pochopil a zůstal jsem fascinovaně hledět na to, jak je to geniální.
Kouzlo studia na univerzitě s sebou nese taky spoustu dalších zážitků, jako jsou třeba Beánie, plesy a všemožné další akce se spolužáky. I v tomto ohledu byla studia na Matfyzu skvělá a přinesla mi řadu velice dobrých přátel. Školu jsem dostudoval relativně nedávno a takřka ihned jsem balil kufry a jel za prací do Irska, kde už na mě čekala firma Google. U ní pracuji dodnes jako Site Reliability Engineer. Práce je to skvělá a myslím, že je to právě Matfyz, čemu mohu vděčit za to, že mě na něco takového připravil.
Tereza Šimečková

Tereza Šimečková (předsedkyně představenstva, Nielsen Admosphere)

Při pohledu zpětně (po cca 15 letech od ukončení studia) říkám, že bych se pro studium informatiky na Matfyzu rozhodla znovu (a Matfyz by vyhrál nad studiem na VŠE nebo na právnické fakultě). S oblibou opakuji, že Matfyz je vysokou školou, kde se člověk nemusí učit informace zpaměti, ale naučí se proniknout do principu.
Matfyz mne více než algoritmy, programovací techniky a technické detaily o systémech naučil nadhledu a globálnímu pohledu na problémy, naučil mne hledat souvislosti a neobvyklá řešení, klást sobě či jiným správné otázky, postupovat systematicky, udělat analýzu (nebo někdy syntézu), umět pochopit, co je ‚za něčím‘, naučil mne definovat vstupy, výstupy a pojmenovávat cesty a jazyky. Tedy dovednosti, které potřebujete, ať jste analytik, programátor nebo manažer.
Sice jsem se v prvních letech po ukončení studia živila i programováním, ale v tom mi samotná škola pomohla jen nepřímo. Podstatnější pro získání odborných dovedností v konkrétním programovacím jazyce bylo sebevzdělávání, učení se od jiných programátorů či učení se praxí. Matfyz mne naučil, jak se takové odborné dovednosti učit — tedy právě tomu sebevzdělávání. Naučil mne, kolik věcí se dá naučit od chytrých spolužáků či kolegů, jak efektivně získat informace od přednášejících. A také mne naučil, jak zajímavá může být akademická teorie, když objevíte její uplatnění v praxi.
Michal Šrajer

Michal Šrajer (Chief Happiness Officer, Inmite)

Nové technologie přicházejí a odcházejí, ale z toho, co jsem se na Matfyzu naučil, těžím dodnes, byť k práci používám už úplně jiné nástroje a řeším zdánlivě zcela odlišné úlohy.
Jsem moc rád, že jsem si pro vysokoškolská studia vybral právě MFF. Rozhodně to vždy nebyla jen procházka růžovým sadem, ale když se na své studium dívám s mírným odstupem, jsem opravdu rád, že jsem si vším poctivě prošel – a to včetně předmětů, které se tehdy zdály od informatiky hodně vzdálené (jako třeba věhlasná matematická analýza). Právě ty mi ale daly tolik potřebné a velmi stabilní základy v logickém myšlení, schopnosti abstrakce i v řešení složitých problémů.
Už během studia jsem často pracoval, ať už v komerčních firmách nebo na svých vlastních projektech. Prosadit se v roli softwarového inženýra / analytika bylo díky získanému rozhledu a znalostem poměrně snadné. Nyní působím spíše v roli manažera v rychle rostoucí společnosti Inmite, kterou jsem také spoluzaložil. I zde, ať už při rozhodování, plánování nebo řešení nových či nečekaných situací, velmi často zužitkuji co jsem se na Matfyzu naučil.
Tomáš Tůma

Tomáš Tůma (vědecký pracovník, IBM Research)

Na MFF jsem vystudoval informatiku v bakalářském a magisterském studiu. Začátek bakalářského studia obsahoval řadu nezbytných teoretických přednášek z oblasti matematiky a informatiky, v pozdějších ročnících se studium výrazněji profilovalo zvoleným směrem, který se v mém případě týkal především tvorby softwaru.
Ve své bakalářské práci v oboru Programování jsem se zabýval algoritmy, které mohou lékařům zprostředkovat lepší viditelnost cév v trojrozměrných datech z počítačového tomografu (CT). V magisterském studiu jsem pokračoval ve specializaci Softwarové systémy, která poskytuje hlubší vhled do softwarového inženýrství. Jednou z nejvýraznějších zkušeností pro mě byl dvousemestrální softwarový projekt, během nějž jsme v šestičlenném týmu vytvořili prototyp moderního medicínského informačního systému. Podobně jako v případě mé bakalářské práce jsme pracovali v úzkém kontaktu s významným medicínským pracovištěm a získali jsme neocenitelné zkušenosti – a to nejen čistě technického charakteru.
V závěru magisterského studia jsem odjel na půlroční stáž do IBM Research ve švýcarském Curychu, kde jsem napsal diplomovou práci zkoumající nové kompresní algoritmy a jejich použitelnost pro měření výkonu moderních procesorů s více jádry. V současné době pokračuji v IBM Research na své doktorské práci v interdisciplinární oblasti na pomezí IT, elektrotechniky a aplikované fyziky. Na MFF jsem nedávno absolvoval rigorózní řízení a získal titul RNDr.
Pokud bych měl zhodnotit své zkušenosti, studium informatiky na Matfyzu určitě není nejsnazší variantou, jak získat vysokoškolský titul, ani nejrychlejším způsobem, jak ovládnout programovací jazyk C#. Vyžaduje píli, chuť porozumět teoretickým konceptům a zároveň se nebát programování. Odměnou jsou široké znalosti, samostatnost, strukturované myšlení a také výborné uplatnění na pracovním trhu.
Jakub Vrána

Jakub Vrána (Software Engineer, Google)

Zatímco základní školu jsem zvládl levou zadní, na gymnáziu jsem se dost trápil a málokdo věřil, že bych to ve studiu někam dotáhl. Přijímačky na Matfyz mi ale přišly triviální, protože se v nich řešily přesně ty typy úloh, které mě bavily a na které se prakticky není potřeba učit, protože o nich stačí přemýšlet. Tehdy jsem začal tušit, že mě tahle škola bude bavit.
Už během studia jsem celkem aktivně programoval a řadu znalostí jsem získal praxí. Teoretický podklad je ale k nezaplacení, protože některé souvislosti bych z praxe pochopil až po řadě let nebo možná taky vůbec. Dva kurzy, které mi v tomto směru daly nejvíc, jsou Datové struktury a Složitost algoritmů. Díky nim chápu, čím se při programování má smysl zabývat a co už naopak moc vylepšit nepůjde.
Diplom byl pro mě vždycky jen cár papíru a nikdy jsem se s ním neoháněl. Tedy až do okamžiku vyřizování pracovního víza do USA, kdy se ukázal jako velmi užitečná věc. I bez něj bych ale rozhodně nelitoval, že jsem Matfyz vystudoval.