Informace o studiu

Záznam přednášky doc. Vladislava Kuboně, proděkana pro koncepci studia, která shrnuje základní možnosti a podmínky studia napříč programy.

Detailní informace o přijímacím řízení najdete na webu MFF UK.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu bakalářských programů je 31. 3. 2022.