Dobře se tu studuje

Na naší škole vládne příjemná a pohodová atmosféra. Záleží nám na tom, abyste se u nás cítili dobře a aby se vám dobře studovalo.

Ještě než začnete

Protože víme, že začátky jsou těžké, pomáháme našim studentům ještě dřív, než k nám vůbec nastoupí. Jste na střední škole a baví vás matematika? Rádi byste řešili zajímavé matematické úlohy? Pak přesně pro vás připravujeme Matematický korespondenční seminářNáboj.

Součástí korespondenčního semináře je i týdenní soustředění, kde máte možnost poznat zajímavé lidi a nové přátele, kteří mají podobné zájmy jako vy. Úspěšným řešitelům mohou být navíc prominuty odborné přijímací zkoušky.

Také se můžete zúčastnit Letní a Zimní školy matematiky a fyziky nebo vyzkoušet náš letní tábor.

Přechod do nového prostředí?

Do studentského života na Matfyzu vás zasvětí Přípravné soustředění na AlbeřiBeánie a pro snadnější začátek studia můžete použít Matfyzáckou kuchařku, kterou pro prváky sepsali starší studenti a členové Spolku Matfyzák.

Studentským záležitostem se věnuje také Studentská komora Akademického senátu, pomocí které se můžete přímo spolupodílet na řízení školy. Na Matfyzu neexistuje propast mezi studenty a vyučujícími, jsme hrdí na vzájemné přátelské vztahy, otevřenost a kolegialitu.

Nejste si na počátku studia jistí svými matematickými vědomostmi ze střední školy? Pro čerstvě přijaté studenty každoročně v září pořádáme kurz ze středoškolské matematiky, případně jsou studentům prvního ročníku nabízeny výběrové semináře, kde mohou zaplnit poslední mezery ve vědomostech.

Až do konce studia

Během studia se můžete účastnit soutěží podobných matematické olympiádě (IMC), soutěže vysokoškoláků SVOČ a řady dalších. Učitelé i vaši starší spolužáci vám budou pomáhat po celou dobu studia.

Účastníci soutěže Náboj 2011 Knihovna v Karlíně