Informace o oboru matematika

Bakalářský program Matematika nabízí tříleté bakalářské programy zaměřené na přípravu na magisterské studium, na praxi nebo na pedagogickou dráhu.

Matematika je krásná

Studium matematiky vás naučí nebát se zdánlivě složitých problémů. Budete si je umět rozložit na jednodušší části, ty postupně zdolat a složit z nich řešení původního problému. Získáte schopnost přesného analytického myšlení a vybrousíte si schopnost logické dedukce. Právě těchto schopností si zaměstnavatelé na našich absolventech nejvíce cení.

Matematika je užitečná

Jen malá část našich absolventů se stává vědci nebo vysokoškolskými pedagogy a zabývá se během svého profesního života výhradně matematikou. Většina absolventů volí raději praktickou dráhu v jiném oboru, ve kterém využívá své znalosti matematiky a schopnosti logického myšlení.

Díky tomu je jejich uplatnění nesmírně rozmanité. Naši absolventi pracují v bankách, pojišťovnách a finančních institucích, obchodují, řeší složité problémy pro velké mezinárodní firmy, analyzují a programují komplikované výpočetní systémy nebo podnikají. S absolventy matematiky se setkáte takřka kdekoli. Často jsou ve svém novém oboru úspěšnější než lidé, kteří jej původně vystudovali.