Naši absolventi jsou úspěšní

Nechceme si přisvojovat cizí zásluhy, a proto vám nebudeme tvrdit, že úspěchy našich absolventů jsou naším dílem. Ti se o ně zasloužili především sami. Ale možná by vás zajímalo, co někteří z nich říkají s odstupem o studiu na Matfyzu.

Karel Janeček

Karel Janeček (Ředitel, RSJ Algorithmic Trading)

Jsem ředitelem společnosti RSJ algorithmic trading, jednoho z největších obchodníků s finančními deriváty na světě. Za našimi obchodními modely a algoritmy stojí hluboké znalosti teorie pravděpodobnosti získané na MFF UK.
Schopnost exaktně spočíst výhodu a umění systematicky a efektivně řídit riziko nám umožňuje dosáhnout velkého náskoku před konkurencí.
Jaroslav Hájek

Jaroslav Hájek (Site Reliability Engineer, Google Switzerland GmbH)

Při zpětném pohledu na své studium na MFF zvláště oceňuji zejména značnou flexibilitu studijních plánů a požadavků a z toho vyplývající svobodu rozhodování o vlastním studiu, která byla pro mnoho mých přátel z jiných fakult a univerzit nedosažitelná. Jsem přesvědčen, že možnost vzít osud do vlastních rukou je výhodou, která předčí jakékoliv konkrétní technické znalosti a schopnosti získané studiem.
Dále oceňuji kolegiální přístup, dobrý poměr počtu studentů k počtu vyučujících, a zajímavý mix praktických a teoretických předmětů. Během studia na Katedře numerické matematiky jsem začal uplatňovat své znalosti matematiky při práci na designu malých letadel ve VZLÚ, odkud mě po pár letech přetáhla firma Google, abych se zabýval masivně distribuovanými výpočetními systémy pro webové služby – a matematické znalosti se mi daří uplatňovat i zde. Věřím, že i kdybych za pár let opět radikálně změnil obor, matematika mi bude pomáhat i nadále.
Vzkaz zájemcům o studium na MFF: nepodceňujte teorii. Moje zkušenost je taková, že praktické znalosti si člověk při práci doplňuje snadno, a teoretické těžko. Ty teoretické zpravidla nejsou striktně potřeba k vyřešení praktických problémů, ale často znamenají rozdíl mezi řešením přijatelným a řešením skvělým. A to je to, co vynikne.
Jana Čerbáková

Jana Čerbáková (Trader, ČSOB, a.s.)

Svět finančních trhů je plný náhodných proměnných a chcete-li jeho chování porozumět a být dobrým obchodníkem, je nemalou výhodou orientace v oblasti statistiky, pravděpodobnosti a matematického modelování.
Studiem ekonometrie získáváte přehled o všech těchto oblastech, navíc s možnými aplikacemi ve finanční sféře. Proto jsem ekonometrii studovala i já.
Pavel Podbrdský

Pavel Podbrdský (Konzultant, Adastra Business Consulting, s.r.o.)

Ke konci studia jsem se rozhodl pro business consulting, přesto bych volbu MFF UK ani zpětně rozhodně neměnil. Ve své současné práci z teoretických znalostí matematiky mnoho nepoužívám, studium mi ale pomohlo rozvinout mnoho důležitých dovedností. Zejména jde o analytické myšlení a přístup k problémům, schopnost abstrakce, identifikace podstaty problémů a odhlédnutí od nepodstatností.
Zmínil bych vědeckou poctivost, se kterou je studium matematiky spojeno (matematická věta buď platí nebo neplatí, ať se nám výsledek líbí nebo ne). Myslím, že naši klienti z dlouhodobého hlediska oceňují, že jim dokážeme říci na jejich problémy a navrhovaná řešení podložený názor, zvážit všechna pro a proti a přinést relevantní argumenty pro jejich rozhodnutí, že se nesnažíme situaci lakovat na růžovo.
MFF UK mi dala také prostor v rámci nepovinných aktivit navštěvovat různé řešitelské semináře a účastnit se vysokoškolských soutěží, což mi pomohlo zlepšit schopnost srozumitelně zformulovat myšlenky tak, aby vystihly podstatu problému a protistrana jim porozuměla. Také mi dala možnost několikrát během studia vycestovat do zahraničí, což byla užitečná zkušenost. Ostatně cestování je v mé práci denním chlebem. V neposlední řadě pak budete na MFF UK vždy v kolektivu mladých a chytrých lidí, což vás bude stimulovat k lepším výkonům.
Vladislav Severa

Vladislav Severa (Partner, Ernst & Young)

Se znalostí všeho toho, co mne v životě potkalo a co se mi skutečně hodilo – studoval bych snad dnes něco jiného? V žádném případě; to, co jsem studoval, bylo skutečně to nejzajímavější, čím se člověk může v životě zabývat a nevolil bych dnes jinak. Jenom bych asi studoval ještě víc.
Studoval jsem na MFF UK Teoretickou fyziku a Geometrii a globální analýzu, dizertační práci jsem připravoval na téma diferenciálních operátorů na varietách, s hodnotami ve spinorových prostorech a pro studium v téhle oblasti jsem se rozhodl proto, že to prostě bylo to nejzajímavější, čím se člověk mohl v životě zabývat.
Jsem finančním poradcem v mezinárodní společnosti, pomáhám klientům oceňovat jejich akciový kapitál, vydávat dluhopisy, fúzovat s jinou společností v jejich oboru nebo třeba zajistit se proti měnovému nebo úvěrovému riziku. Je v tom, co dělám, matematika? Byl jsem tím sám kdysi překvapený, ale je jí tam naštěstí spousta.
Nebylo by ale upřímné tvrdit, že celé dny užívám vysokou matematiku a řeším problémy. Měl jsem taková období, ale nakonec mne dostihl fakt, že reálná, každodenní ekonomie je ze značné míry víc sociální než exaktní věda, mám odpovědnost za klienty a poradenské projekty a dnes jsem spíš cvičený ve schopnosti zvládnout dvacet telefonátů a dvě stě e-mailů za den a za týden deset schůzek, než ve schopnosti vyřešit složitý exaktní problém. Matematika mi ale pořád pomáhá: díky ní se problémy, se kterými se dnes potkávám, většinou nezdají složité, řešení lze obvykle nalézt rychle a v řízení projektů lze udržet určitý řád, skoro se mi chce použít slovo symetrii. Jenom grupu a algebru téhle symetrie není úplně snadné definovat.
Michal Beneš

Michal Beneš (Quantitative Analyst, Two Sigma Investments, LLC)

Ze svých studií na matfyzu rád vzpomínám na své spolužáky. Často se jednalo o velmi zajímavé lidi s mnoha zájmy a rozhledem ve všech možných i nemožných oblastech (od sportu, přes hudbu po různé dobročinné aktivity), osobnosti velmi vzdálené stereotypním představám ‚nerdů‘. Nezapomenutelní jsou též vyučující, kteří většinou vůči studentům zastávají velmi vstřícný přístup a i světové uznávaní odborníci jsou ochotni trávit nezanedbatelný čas diskuzemi se zájemci o příslušný obor.
Kreditový systém pak dává studentům značnou svobodu zvolit si přednášky na míru a troufám si říci, že výběr je velmi široký. Já jsem se rád zúčastňoval nejrůznějších seminářů zahrnujících řešení matematických problémů, což se ukázalo být skvělou průpravou pro mé současné povolání.
Mezi head-huntery má Two Sigma pověst společnosti s velmi vysokými nároky na uchazeče a ze své zkušenosti mohu potvrdit, že sítem interview neprojdou každý rok stovky absolventů předních světových univerzit s mnohdy velmi impresivními životopisy. Jsem rád, že absolvent pražského Matfyzu může uspět i v takové konkurenci.
Jan Lajka

Jan Lajka (Vedoucí divize online výzkumů, STEM/MARK, a.s.)

Studium na MFF UK jsem si vybral, protože mne lákala praktická aplikovatelnost přednášených témat. Asi největším přínosem studia pro mne nebyly samotné statistické metody (i když je dodnes využívám), ale spíše získání schopnosti orientovat se i ve velmi složitých problémech a nacházet jejich řešení.
Od posledního ročníku studia Matematické statistiky na MFF UK pracuji ve výzkumné agentuře STEM/MARK, která se zabývá marketingovým výzkumem. Prošel jsem zde několik pozic - od čištění a analýzy dat, přes management projektů, po řízení dvou divizí.
Martin Hlaváč

Martin Hlaváč (IT Security Specialist, Česká pojišťovna)

Matematika? A čo sa s tým dá robiť? To je jedna z častých reakcií na štúdium matematiky na Matfyze. Odpoveď je jednoduchá: štúdium na MFF naučí pýtať sa otázku "Prečo?". Množstvo vecí je nám totižto prekladaných formou tvrdení, ktorých platnosť je pochybná. Ak sa vieme v správnych momentoch spýtať "Prečo?" a roznymi logickými postupmi takéto tvrdenia potvrdiť či vyvrátiť, vieme viac ako ostatní a vieme sa rozhodovať lepšie.
Na Matfyze som začal študovať obecnú matematiku a následne prestúpil na novootvorený odbor Matematické metódy informačne bezpečnosti (či v skratke kryptológia) na Katedre algebry. Štúdium odboru zahŕňalo na jednej strane radu hlbokých prednášok z algebry, na ktorej moderná kryptografia postavená, na druhú stranu radu praktických prednášok o štandartoch, protokoloch, či práve.
Ako mi teda pomohlo štúdium na Matfyze k nájdeniu dobrej práce? Vďaka odborným kryptologickým znalostiam som mal možnosť pracovať ako vedecký spolupracovník pre internetovú bezpečnosti na Univerzite v Luxemburgu. Na druhej strane, pre prácu v oblasti informačnej bezpečnosti vo finančných inštitúciách v Prahe boli kľúčové najma štrukturovanosť, logika a rozhodnosť získané na hlbokých matematických prednáškach v úvodných ročníkoch.
Michaela Šedová

Michaela Šedová (Statistik klinických studií, Novartis, Basilej)

Studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na MFF UK mi dalo především solidní teoretický základ, který mi umožňuje hlubší vhled a porozumění aplikacím v biostatistice.
Pracuji ve farmaceutické firmě, kde se podílím na vývoji léků. Momentálně zastávám funkci statistika klinických studií v oblasti onkologie.
Jiří Fialka

Jiří Fialka (Partner, Actuarial & Insurance Solutions, Deloitte Central Europe)

Matfyz dává kvalitní průpravu pro budoucí zaměstnání. Doučit se manažerské dovednosti je snazší než doučit se matematiku.
Matfyz především formoval můj způsob uvažování. Zatímco dnes absolventi mají příležitost hned používat své matematické dovednosti, mojí rolí v prvních letech po škole bylo připravovat prostředí, aby se v praxi mohly aktuárské metody používat.
Dnes začínající aktuáři (pojistní matematici) mohou toto období přeskočit. Mám velkou radost, když vidím rychlost, s jakou mladší kolegové rostou ve svém oboru. Mojí rolí dnes je dodávat jistý nadhled a zprostředkovávat komunikaci mezi matematiky a managementem pojišťoven. A to je velmi zábavné!
Petr Šimeček

Petr Šimeček (Biostatistik / bioinformatik, Ústav molekulární genetiky AV ČR)

Díky znalostem z MFF UK a souvisejících zahraničních stáží jsem se dostal k datům z oční kamery, zařízení sledujícího, kam se na papíře díváte. Pomáhal jsem měřit chybu piezoelektrického gyroskopu nebo zpracovávat GPS data pohybu stáda po pastvině.
Na povolání statistika je krásné, že si můžete hrát na zadním dvorku spousty jiných oborů. Matematika je univerzální. Ať určujete pravděpodobnost nesplacení úvěru nebo klasifikujete zvuky kvičících selat, stále je za tím ta samá datová analýza. Studium matematiky na MFF UK vám může dát kvalitní základ.
Strávil jsem tu devět let magisterského a později doktorského studia, na která opravdu rád vzpomínám. Nyní je mým primárním zájmem genetika. Tedy věda, která chrlí data rychleji a rychleji do té míry, že s ní vývoj počítačů nestačí držet krok. Proto tu nejsou tolik důležité samotné znalosti, jako spíše schopnost a ochota je získávat. Jsem Matfyzu vděčný, že mne tohle naučil.