Naši absolventi jsou úspěšní

Nechceme si přisvojovat cizí zásluhy, a proto vám nebudeme tvrdit, že úspěchy našich absolventů jsou naším dílem. Ti se o ně zasloužili především sami. Ale možná by vás zajímalo, co někteří z nich říkají s odstupem o studiu na Matfyzu.

Michal Žák

Michal Žák (Redaktor počasí, Česká televize)

Matfyz mi dal především hodně do života. Hodně znalostí, vědomostí, zkušeností. Naučil mě analytickému myšlení, které využívám nejen v práci, ale i v běžném životě. Člověk díky tomu začne nad věcmi mnohem víc přemýšlet, snaží se dělat závěr na základě faktů a ne na základě nějakých dogmat. Matfyz jsem si vybral kvůli meteorologii, protože právě tady se studuje do největší hloubky. Volba to byla víc než dobrá - dala mi výborný základ, který jsem následně využil a stále využívám v práci, ať už na pozici odborného asistenta MFF UK, tak i jako redaktora počasí v České televizi.
Matfyz mi taky rozšířil obzory a to nejen v matematice a fyzice, ale i v životě, mé vnímání i obyčejných životních situací je díky škole mnohem bohatší. Matfyz mi přinesl i řadu dlouholetých kamarádů, několik lásek, ale i navázání cenných kontaktů v odborné meteorologické komunitě.
Jsem opravdu rád, že jsem se rozhodl pro MFF, a i když začátek studia nebyl úplně procházka růžovým sadem, nevolil bych dnes jinak. A možná to zní trochu překvapivě, ale mohu říct, že je to škola, která mě dobře připravila do reálného života.
Radovan Černý

Radovan Černý (Ass. Prof., Université de Genève)

Na MFF jsem vystudoval fyziku pevných látek. Už od své diplomové práce jsem se zaměřil na krystalografii, která mě zaujala tím, že pomocí difrakce rentgenového záření člověk může odhalit (skutečně to někdy připomíná práci kriminalisty) co se děje uvnitř každé látky na úrovni uspořádaní atomů.
Na podzim 1989 jsem získal půlroční stipendium pro pobyt na Univerzitě v Ženevě ve zdejší krystalografické laboratoři. Hledali někoho, kdo by mohl pozvednout tamější úroveň difrakčních metod pro polykrystalické materiály. A to bylo přesně to, v čem byla Pražská krystalografická laboratoř na MFF světově uznávaným expertem díky škole Prof. Václava Valvody. Takže po půlročním stipendiu jsem pokračoval jako post-doc na zdejších projektech a později získal současné místo.
Kdybych měl zhodnotit v čem mi studium na MFF prospělo v mém uplatnění v zahraničí, tak je to určitě kvalita výuky. V mém případě fyziky pevných látek. Je dána kvalitou učitelů na MFF, ale v mé době také časem, který bylo zvykem studiím věnovat. Fyzika je obor, který se nedá naučit nazpaměť. Musí se mu porozumět, a to chce svůj čas. Ale vyplatí se si ho najít.
Martin Dienstbier

Martin Dienstbier (Research fellow, Dunn School of Pathology, University of Oxford)

Studium fyziky na Matfyzu mě myslím výborně připravilo pro další kariéru ve vědecké oblasti a umožnilo dále rozvíjet zájmy i v jiném oboru, než který jsem původně studoval. Kromě vlastních odborných znalostí jsem si osvojil zejména určité způsoby kritického uvažování a řešení problémů, na kterých mohu dodnes stavět. Logické myšlení, matematická a počítačová gramotnost, které jsou na Matfyzu samozřejmostí, často představují v jiném prostředí značnou kompetitivní výhodu
Ze zkušenosti vlastní i mnoha spolužáků věřím, že studium na Matfyzu je i dobrým předpokladem k pokračování kariéry na některé z prestižních institucí v zahraničí - což je zkušenost, kterou mohu rovněž velice doporučit.
V neposlední řadě jsem pak na Matfyzu poznal řadu známých a přátel, kterých si velice vážím.
Martin Vrba

Martin Vrba (Člen představenstva, Generali, Polsko)

Matfyz mi dal způsob myšlení a pochybování o všem, co prý má být pravdivé a neměnné - což používám v práci denně.
A pak také sounáležitost s lidmi stejného ražení, kterých potkáte ve financích překvapivě velmi, velmi mnoho.
Tomáš Hrnčíř

Tomáš Hrnčíř (Fyzik a vedoucí vývojových projektů, Tescan, a.s.)

V mém současném zaměstnání mohutně těžím jak z teoretického základu získaného na Matfyzu, tak z praktických experimentálních zkušeností, fyzik ve firmě musí umět pracovat i se šroubovákem. Neocenitelné jsou třeba znalosti ultravakouvé techniky, které jsem si osvojil ve skupině fyziky povrchů, ale i obecná schopnost rychlého zvládnutí jakékoliv nové problematiky (i když čínsky jsem se ještě nenaučil).
Jako specialista na rastrovací elektronové mikroskopy s fokusovaným iontovým svazkem jsem se podílel například na představení světově prvního přístroje tohoto typu, využívajícího plazmový zdroj iontů. Ryze česká firma Tescan dnes patří mezi 5 největších světových výrobců těchto přístrojů. Právě vývojový tým (čítající téměř 40 vysoce vzdělaných odborníků) je nepochybně základem rozvoje a úspěchu naší společnosti.
Jan Kubelka

Jan Kubelka (Ass. Prof., University of Wyoming)

Z matfyzu jsem si odnesl především neocenitelný teoretický základ v matematice a fyzice, který mi umožnil vyniknout v pozdějším studiu a výzkumné práci. Důležité také byly praktické zkušenosti, které jsem nabyl v laboratoři nejprve jako pomocná vědecká síla a později při řešení diplomové práce. Díky těmto zkušenostem jsem se také rozhodl navždy zůstat u vědeckého výzkumu v biofyzice.
Po postgraduálním (PhD) studiu na University of Illinois v Chicagu (USA) a post-doktorátní stáži v National Institutes of Health (Bethesda, Maryland, USA) působím od roku 2005 jako profesorem fyzikální chemie na University of Wyoming (Laramie, Wyoming, USA). Zabývám se především studiem struktury, stability a dynamiky proteinů pomocí metod optické spektroskopie, především vibrační.
Jan Florián

Jan Florián (Ass. Prof., Loyola University Chicago)

Matfyz je škola neomezených možností, která vám dá vše, co potřebujete k úspěchu v zemi neomezených možností.
Po krátkém působení jako vědecký pracovník v oddělení fyziky biomolekul Fyzikálního ústavu UK odešel v roce 1995 do USA na University of Southern California a později na Loyola University v Chicagu, kde zastává místo docenta (associate professor) na katedře chemie a biochemie. Kromě vedení přednášek z obecné a fyzikální chemie, kterými prošlo přibližně tisíc studentů, má Dr. Florián vlastní výzkumný program zaměřený na počítačové modelování struktury a enzymatické aktivity DNA a proteinů, v jehož rámci publikoval několik desítek vědeckých článků s vysokou citovaností (jeho Hirschův index je 35).
Jiří Moser

Jiří Moser (Řídící partner, PwC ČR)

Studium fyziky a matematiky na MFF mě především naučilo analyticky myslet. A to nejenom v obecné rovině, ale i pochopit do detailu jednotlivé důkazy a teorie. Navíc věda nutí člověka nepřestat s hledáním cest, dokud nenajde správné řešení.
V byznysu je třeba se často orientovat v situacích, kdy nejsou k dispozici všechna fakta a budoucnost rozhodnutí je nejistá. V těchto situacích mi pomáhá analytická urputnost, kterou jsem si vypěstoval při studiu a vědeckém bádání na MFF.
Radmila Brožková

Radmila Brožková (Vedoucí Oddělení numerických předpovědí počasí, ČHMÚ)

Kromě odborných základů mi matfyz poskytnul způsob myšlení a nazírání na problémy a jejich řešení.
Říká jedna z vedoucích mezinárodního vývojového týmu meteorologického předpovědního modelu ALADIN, který se používá v řadě zemí včetně České republiky.
Karel Veselý

Karel Veselý (Ředitel pražské kanceláře oddělení poradenských služeb pro pojišťovnictví, Deloitte)

Matfyz mě naučil přemýšlet do větší hloubky a dívat se na věci zcela jiným způsobem. Výrazně mě motivovalo, že jsem měl na matfyzu kolem sebe stále chytré lidi, ať to byli přednášející nebo studenti.
Teoretická fyzika mě navíc skutečně bavila a zaujala; chtěl jsem pochopit, jak funguje svět okolo nás. Tahle touha, jakási stopa zvídavého dítěte a později studenta, ve mně doufám už zůstane.